1. Išleistos užsienyje monografijos, knygos ir jų dalys: 

 

Валькюнас, Г. 2007. Отряд Haemosporida (Danilewsky, 1885) – Гемоспоридии. Протисты. Руководство по зоологии. Часть 2. Санкт-Петербург: Наука, 1144 с.: 256 –  330.

Valkiūnas, G. 2007. Hemosporidijos. Būrys  Haemosporida (Danilewsky, 1885), p. 256-330. Kolektyvinė monografija Protistai. Zoologijos vadovas. II dalis. Sankt Peterburgas: Nauka, 1144 p. [Rusų k.].

 

Valkiūnas, G. 2005. Avian malaria parasites and other haemosporidia. Boca Raton, London, New York et al., 932 p.

Valkiūnas, G. 2005. Paukščių maliariniai parazitai ir kitos hemosporidijos. Boca Raton, London, New York  ir kt., 932 p. [Anglų k.].

 

2. Kitos monografijos:

 

Валькюнас, Г. 1997. Гемоспоридии птиц. Вильнюс: Acta Zoologica Lithuanica. Т. 3-5, 607 с.

Valkiūnas, G. 1997. Paukščių hemosporidijos. Acta Zoologica Lithuanica. Т. 3-5, 607 p. [Rusų k.].

 

3. Knygos ir jų dalys:

 

Valkiūnas, G., Grikienienė, J., Petkevičiūtė, R., Stanevičiūtė, G., Križanauskienė,   A., Stunžėnas, V., Binkienė, R., Komisarovas, J., Kutkienė, L. 2007. Parazitų sukeliamos ligos globalios klimato kaitos sąlygomis: nauja grėsmė, p. 212-238. Biota ir globali kaita. Pirmoji knyga. Atsakingi redaktoriai: V. Būda ir E. Lekevičius. Vilnius: VU Ekologijos institutas, 240 p.

 

Visuotinė lietuvių enciklopedija. 2001 – 2014. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras : I – XXV tomai. Buvę ir esami lab. darbuotojai – bendraautoriai ir recenzentai: T. Arnastauskienė, L. Gaidamavičienė, J. Grikienienė, I. Juozapaitienė, V. Kontrimavičius, L. Kutkienė, R. Petkevičiūtė, G. Stanevičiūtė, V. Stunžėnas, G. Valkiūnas.

×