Moksliniai interesai

Ekosistemų ekologija: biologinės įvairovės tyrimai žmogaus intensyviai veikiamose ir sąlyginai nepaliestose miško ekosistemose.
Palyginamieji metagenominiai grybų bendrijų kokybinės ir kiekybinės sudėties tyrimai miško ekosistemose. Molekulinė biologija: DNR išskyrimas, PGR reakcija, elektroforezė, sekoskaita, mikroorganizmų rūšių identifikavimas pagal DNR sekas, pasitelkiant kompiuterines programas ir elektroninių duomenų bazes. Miškotyra, bendroji miškininkystė: miško medžių ekologija (specifiškai – tarpusavio konkurencijos ir klimatinių sąlygų įtaka medžių prieaugiui), miško apsauga, miško naudojimas.

Disertacijos anotacija

• Numatoma saugomų teritorijų plėtra Lietuvoje (vienas iš svarbiausių argumentų – biologinės įvairovės nykimas ūkiniuose miškuose); čia susikerta skirtingi interesai ir gimsta nemažai spekuliacijų biologinės įvairovės nykimo tema;
• (Makro-)biologinės įvairovės nykimas dėl žmogaus ūkinės veiklos yra visuotinai pripažintas, tačiau mikroorganizmų pasaulis vis dar nepakankamai ištyrinėtas (ypač – bendrijų lygmeniu);
• Trūksta išsamių palyginamųjų ksilotrofinių (medieną kolonizuojančių) grybų bendrijų tyrimų (ypač – gyvoje medienoje) žmogaus veikiamose ir nepaliestose miško ekosistemose. Lietuvoje šiuo aspektu mikobiota apskritai labai mažai tyrinėta.

Tyrimo tikslas – atskleisti, kaip skiriasi paprastosios pušies, paprastosios eglės, paprastojo ąžuolo ir karpotojo beržo medieną kolonizuojančių (ksilotrofinių) grybų bendrijos žmogaus intensyviai veikiamose ir nepaliestose miško ekosistemose.

Tyrimo uždaviniai:
1. Palyginti paprastosios pušies, paprastosios eglės, paprastojo ąžuolo ir karpotojo beržo ksilotrofinių grybų bendrijų kiekybinę ir kokybinę sudėtį skirtingo ūkinio režimo medynuose: žmogaus intensyviai veikiamose ir sąlyginai nepaliestose miško ekosistemose (t. y., ūkiniuose miškuose ir sengirėse):
a) lyginant tarpusavyje sąlyginai sveikus medžius;
b) lyginant tarpusavyje negyvus medžius (stuobrius, virtuolius).
2. Palyginti paprastosios pušies, paprastosios eglės, paprastojo ąžuolo ir karpotojo beržo ksilotrofinių grybų bendrijų kiekybinę ir kokybinę sudėtį tarp medynų, augančių trijuose skirtinguose Lietuvos regionuose (skirtinguose ekoklimatiniuose rajonuose);
3. Atskleisti paprastosios pušies, paprastosios eglės, paprastojo ąžuolo ir karpotojo beržo ksilotrofinių grybų bendrijų skirtumus gyvoje ir negyvoje atitinkamų medžių rūšių medienoje.

ORCID iD icon

  1. Neteckis, Adomas; Paulauskas, Valdas; Kasiulienė, Alfreda & Junevičiūtė, Gerda (2019). Biomass bottom ash recycling as pavement base. In: Proceedings of the 9th International Scientific Conference Rural Development 2019: Research and Innovation for Bioeconomy“ (ed. Raupelienė, A.); 26–28 September, 2019; Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Kaunas, Akademija, Lithuania. DOI: http://doi.org/10.15544/RD.2019.045
  2. Linkevičius, Edgaras & Junevičiūtė, Gerda (2020). Effect of Competition and Climatic Conditions on the Growth of Beech in the Mixed Pine Beech Stand: Lithuanian Case Study. Environmental Sciences Proceedings 3(1): 49. DOI: https://doi.org/10.3390/IECF2020-07961
  1. Neteckis, Adomas; Paulauskas, Valdas; Kasiulienė, Alfreda & Junevičiūtė, Gerda (2019). Biomass bottom ash recycling as pavement base. Žodinis pranešimas tarptautinėje konferencijoje 9th International Scientific Conference „Rural Development 2019: Research and Innovation for Bioeconomy“; 2019 m. rugsėjo 26–28 d, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, Kaunas, Akademija.
×