Moksliniai interesai

Apsiuvų (Insecta: Trichoptera) faunistiniai, fenologiniai, ekologiniai tyrimai. Apsiuvų lervų ir kitų bentosinių bestuburių gyvūnų pasiskirstymas įvairiose Lietuvos gėlų vandenų buveinėse. Dugno makrobestuburių identifikavimas, biologinė įvairovė, vandens telkinių ekologinės būklės vertinimas.

×