Moksliniai interesai

Paukščių migracija bei su tuo susijusių faktorių (pvz.: metų ciklo įvykiai, sezonų, lyties, amžiaus, perėjimo sėkmingumo, žiemojimo sąlygų įtaka, bei kt.) tyrimai, migracijos skrydžių parametrų (skrydžių trukmės, aukščio ir kt.) tyrimai, renkant bei analizuojant lauko tyrimų, nuotolinių duomenų registratorių (pvz. geolokatorių, multisensorinių duomenų registratorių), GPS siųstuvų bei palydovinius duomenis.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

×