Moksliniai interesai

Cheminių ir biologinių stresorių sukeltų fiziologinių, biocheminių rodiklių pokyčių žuvyse įvairiose jų vystymosi stadijose vertinimas; žuvų morfologinių ir morfometrinių rodyklių tyrimai, fermentų (katalazės, superoksido dismutazė, glutationo S-transferazės) aktyvumo, metalotioneinų indukcijos, metalų akumuliacijos skirtingose žuvų rūšyse ir jų audiniuose tyrimai eksperimentinėmis ir gamtinėmis sąlygomis.

ORCID iD icon scopus icon

×