Moksliniai interesai

Hidrobiologija, vėžių biologija ir ekologija, dugno biocenozių struktūra ir ekologija, žuvų pašarinė bazė, aukštesniųjų vėžiagyvių introdukcija ir aklimatizacijos proceso eiga, introdukuotų ir aborigeninių rūšių tarpusavio santykiai, nektobentosinių ir bentosinių bendrijų ekologija.

ORCID iD icon

×