Moksliniai interesai

Invazinių grybinių mikroorganizmų identifikavimas ir jų populiacijų genetiniai tyrimai, taikant mikrosatelitinę analizę. Bioinformacinė analizė, naudojantis MEGA11: Molecular Evolution Genetic Analysis (Tamura, Stecher and Kumar, versija 11), GeneMapper (AppliedBiosystems versija 3.7), CLC Main workbench (QIAGEN), Geneious (Biomatters Limited, versija R9), Unipro UGENE: a unified bioinformatics toolkit (Okonechnikov, K, Golosova O, Fursov M, the UGENE team versija 44.0), GENODIVE (v. 2.0b27) software programomis ir R programiniais paketais, tokiais kaip: poppR (v. 2.9.3), adegenet (v. 2.1.7), vegan (v. 2.6-2), ggplot2 (v. 2.2.1), ggtree (v. 3.6.2), phytools (v. 1.2-0), iNEXT (v. 3.0.0).

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

×