Moksliniai interesai

Poledynmečio gamtinės aplinkos ir klimato tyrimai, pelkinių-ežerinių nuosėdų pjūvių augalų makroliekanų, sporų-žiedadulkių ir nuosėdų medžiaginės sudėties (LOI) tyrimai; poledynmečio paleoaugalijos ir paleobaseinų raidos bei ekologinių sąlygų rekonstrukcijos; biotinių ir abiotinių paleoekosistemos komponentų raidos, atskirais poledynmčio etapais, analizė; fiksuojamų gamtinių įvykių ir klimato pokyčių koreliacijos su vietiniais, regioniniais ir globaliais įvykiais.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

×