Publikacijos

  • 2022 m.

    Stančikaitė, M., Zernitskaya, V., Kluczynska, G., Valūnas, D., Gedminienė, L., Uogintas, D., Skuratovič, Ž., Vlasov, B., Gastevičienė, N., Ežerinskis, Ž., Šapolaitė, J., Šeirienė, V. 2022. The Lateglacial and Early Holocene vegetation dynamics: New multi-proxy data from the central Belarus. Quaternary International, 630: 121–136. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2021.05.004

  • 2015 m.

    Stančikaitė M., Šeirienė V., Kisielienė D., Martma T., Gryguc G., Zinkutė R., Mažeika J., Šinkūnas P., 2015. Lateglacial and early Holocene environmental dynamics in northern Lithuania: A multi-proxy record from Ginkūnai Lake. Quaternary International, 357: 44–57. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2014.08.036

  • 2011 m.

    Gaidamavičius A., Stančikaitė M., Kisielienė D., Mažeika J., Gryguc G., 2011. Post-glacial vegetation and environment of the Labanoras Region, East Lithuania: implications for regional history. Geological Quarterly 55 (3), 269–284.

×