Moksliniai interesai

Gamtinių ir žmogaus veiklos veiksnių įtaka dirvožemio savybėms ir organinės anglies kaupimui dirvožemiuose. Organinių dirvožemio horizontų kokybės diagnostika pagal bioindikatorius (kiautuotasias amebas).

scopus icon

×