Moksliniai interesai

 

 

Disertacijos anotacija

Ištirti įvairiuose Lietuvos bei Latvijos vandens telkiniuose gyvenančių ešerių, kuojų bei mažųjų plūdenų populiacijų genetinę struktūrą bei galimą antropogeninių veiksnių poveikį, naudojant branduolio koduojančių genų, mtDNR D-kilpos fragmentų bei chloroplasto nekoduojančių sekų žymenis ir nustatyti tokių veiksnių, padidinto tankio elektromagnetinio lauko poveikį mažosios plūdenos eksperimentinių klonų genetiniam kintamumui, taikant branduolio genų, susijusių su oksidaciniu stresu, sekų žymenis.

Uždaviniai:
1. Nustatyti branduolio genų sekų žymenis, tinkamus ešerio ir kuojos vidupopuliaciniam ir tarppopuliaciniam kintamumui tirti Lietuvoje ir Latvijoje.
2. Taikant branduolio genų, D-kilpos fragmentų ir mikrosatelitinių sekų žymenis, įvertinti ešerių populiacijų genetinę įvairovę.
3. Taikant branduolio genų ir D-kilpos fragmentų žymenis, įvertinti kuojų populiacijų genetinę įvairovę.
4. Taikant branduolio genų ir chloroplasto nekoduojančių sekų žymenis, įvertinti mažosios plūdenos populiacijų genetinę įvairovę.
5. Atlikti ešerio, kuojos ir mažosios plūdenos populiacijų palyginamuosius molekulinius tyrimus bei įvertinti galimą antropogeninės veiklos įtaką genetinės struktūros pokyčiams naudojant genetinius žymenis.
6. Eksperimentinių tyrimų pagalba įvertinti tokių veiksnių padidinto tankio elektromagnetinio lauko poveikį mažosios plūdenos klonų genetiniam kintamumui, panaudojant branduolio genų ir chloroplasto nekoduojančių sekų žymenis.

  1. Latvijos universiteto 78-ta tarpatautinė konferencija “Innovative and applied research in Biology”, tema “Identification and Application of Informative Genetic Markers in studies of Genetic Diversity of Experimental and Wild Populations of Lemna minor”, Latvija, Riga. 2020-01-30.
×