Moksliniai interesai

Vietinių ir svetimžemių augalų genetinių išteklių fenotipinio įvairavimo ir stabilumo tyrimai, jų išsaugojimo strategijos kūrimas. Naujų vaistinių ir aromatinių žaliavų producentų paieška,  polifenolinių ir eterinių aliejų junginių kokybinės ir kokybinės sudėties chromatografiniai tyrimai, jų fenetinė  reikšmė,  žaliavų biologinio aktyvumo in vitro nustatymas, augalinių žaliavų potencialus panaudojimo įvertinimas.

ORCID iD icon scopus icon

×