Moksliniai interesai

Agarikoidinių makromicetų biologija, ekologija, taksonomija, identifikavimas, populiacijų tyrimai, gamtinių ir antropogeninių veiksnių įtakos grybų populiacijoms, derėjimui ir gausumui stacionariniai tyrimai, praktinis grybų panaudojimas, grybų ištekliai, jų panaudojimas ir etnomikologija. Taikomi įvairūs optinės, elektroninės mikroskopijos, cheminės analizės metodai, grynų kultūrų išskyrimas, stacionariniai tyrimai.

ORCID iD icon scopus icon

×