Moksliniai interesai

Geologinių duomenų interpretacija, naudojant geofizikinius duomenis, geofizikinių metodų derinimas tarpusavyje, išnaudojant vieno metodo pranašumus, užpildant kito metodo trūkumais ir limitais sukeltas spragas, struktūrinė geologija, Vidurio ir Vakarų Lietuvos struktūriniai elementai, Dachšteino baseino sedimentacija ir silūro periodo karbonatinių uolienų sedimentaciniai ypatumai.

Disertacijos anotacija

Tikslas – nustatyti nedidelės apimties nuosėdinės dangos geologinių struktūrų kilmę ir evoliuciją.

Uždaviniai:

  1. Meteoritinės Mizarų įdaubos formos ir kilmės patikslinimas geofiziniais duomenimis.
  2. Viršutinio silūro rifogeninių kūnų paplitimas ir ypatumai geologiniais ir geofiziniais duomenimis Lietuvoje.
  3. Kristalinio pamato gaubimo struktūrų kilmė Vakarų Lietuvos nuosėdinėje dangoje.

scopus icon

×