Moksliniai interesai

Ryškių praeities ir dabarties aplinkos pokyčių vertinimas, taikant branduolinės chronologijos (iškritų radionuklidai Pb-210, Cs-137, Am-241 ir kt., radioaktyviosios anglies (C-14) datavimas) ir stabilių izotopų analizės (C-13/C-12 ir kt.) metodus; dirbtinių ir gamtinių radionuklidų pasiskirstymo ir pernašos sausumos ir vandens ekosistemose pagrindinių regiono branduolinių objektų aplinkoje tyrimai, taikant eksperimentinius branduolinių tyrimų ir radiochemijos metodus, didelį dėmesį skiriant mobilių radionuklidų H-3 ir C-14 pasiskirstymui ekosistemose.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

×