Moksliniai interesai

Aplinkos geologija, geologiniai procesai ir pavojingi reiškiniai, kvartero geologija ir geomorfologija, klimatostratigrafija, geologinis paveldas.

×