Moksliniai interesai

Mielių biologinė įvairovė ir paplitimas įvairiuose antropogenizuotuose substratuose, biodestrukcijos procesuose dalyvaujančių mielių fiziologiniai, biocheminiai ir ekologiniai ypatumai, praktinis panaudojimas įvairių substratų biodegradacijai ir aplinkos biologiniam valymui. Mikrobiologiniai (mikologiniai ir bakteriologiniai), molekuliniai biologiniai (PGR, MALDI-TOF), retų ir pavojingų žmogaus patogenų tyrimai.

Disertacijos anotacija

Uždaviniai:
1. Išskirti ir identifikuoti mieles iš įvairių antropogenizuotų substratų.
2. Nustatyti išskirtų mielių morfologinius ir fiziologinius savitumus.
3. Išaiškinti išskirtų mielių biocheminius ypatumus ir produkuojamus metabolitus.
4. Įvertinti išskirtų mielių tarpusavio sąveiką su kitais substrato mikroorganizmais ir jų veiklos reguliavimo galimybes.

Mielės – tai vienaląsčių mikroskopinių grybų grupė, kurią sudaro apie 1500 mielių rūšių, priklausančių Ascomycota ir Basidiomycota skyriams. Jos yra paplitusios visame pasaulyje, aptinkamos dirvožemyje, vandenyje ir ant įvairių augalų paviršių, jų ypač gausu cukringose terpėse, tokiose kaip gėlių nektarai ir vaisiai.
Mielės gali dalyvauti įvairiuose biodegradacijos ir bioremediacijos procesuose, atlikti biologinių indikatorių vaidmenį, o jų savybės padėti įtarti aplinkos taršą ir nustatyti jos šaltinį.
Didėjantis įvairių antropogeninių atliekų, teršalų ir kitų antropogeninės kilmės medžiagų kaupimasis aplinkoje sukelia didelio masto ekologines problemas. Šiuo metu naudojami įvairių antropogeninės kilmės substratų šalinimo būdai (fizinis (deginimas), cheminis, mechaninis perdirbimas ir kt.) nėra draugiški aplinkai, todėl iškyla naujų perdirbimo ar sunaikinimo būdų paieškos poreikis. Vienas iš tokių būdų yra biodegradacija.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

 1. Žvirgždas J., Paškevičius A., Levinskaitė L. (2022) Mielių paplitimas ir biologinė įvairovė chromu užterštame Klaipėdos miesto dirvožemyje. Žmogaus ir gamtos sauga 2023 : mokslo straipsnių rinkinys, p. 266-271, ISSN 1822-1823 (Print) ISSN 2538-9122 (Online) https://doi.org/10.7220/2538-9122.2023.
 2. Žvirgždas, J., Kiverytė, S., Paškevičius, A., Jacevičius, P. (2021) A Retrospective Study of dermatomycosis Causative Agents in Vilnius University Hospital Santaros Clinics. Laboratorinė medicina, t. 23, Nr. 4 (90), p. 198–206. ISSN 1392-6470.
 1. 2021 02 02 / 07 /19 / 23. VDU doktorantų metodologiniai mokymai: Mokslo šaltiniai: kritinė atranka, sisteminė atranka, lyginimas, literatūros apžvalgų tipai; Mokslo teksto rengimo būdai, formos ir išbandymai; Metodologiniai pasirinkimai: nuo teorijos iki empirikos; Akademinė etika: kodėl, kas, kaip?

 2. 2020 03 06 / 2020 08 26.  Trumpalaikė mokslinė stažuotė Kauno technologijos universiteto Maisto mokslo ir technologijos katedroje, konsultuojant doc. dr. Daliai Čižeikienei. Susipažinta su fermentų aktyvumo nustatymo metodikomis, išmokta kiekybiškai tirti mikroorganizmų gaminamų fermentų (celiuliazių ir amilazių) aktyvumą spektrofotometriniu metodu.
 3. 2016 10 20. MALDI Advanced Operator Training Course, MALDI Biotyper Filamentous Fungi Identification.

Tarptautinėse mokslinėse konferencijose:

 1. Žvirgždas J., Paškevičius A., Levinskaitė L. 2022. Mielių paplitimas ir biologinė įvairovė chromu užterštame Klaipėdos miesto dirvožemyje – Dvidešimt devintoji tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija Žmogaus ir gamtos sauga 2023, gegužės 10-12, Akademija, Kauno raj., Lietuva.
 2. Žvirgždas J., Paškevičius A., Petrovas S., Iljasevičius K., Galginienė I. 2022. Isolation, selection and use of oil degrading microorganisms for biological treatment of contaminated soil – Ecology & Safety, rugpjūtis 16–19, Burgas, Bulgarija (nuotolinė konferencija).

Nacionalinėse mokslinėse konferencijose:

 1. Žvirgždas J., Paškevičius A., Levinskaitė L., Jokšas K. 2022. Mielių paplitimas ir biologinė įvairovė Baltijos jūroje Būtingės naftos terminalo teritorijoje – 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija Bioateitis: gamtos ir gyvybės mokslų perspektyvos, lapkritis 24, Vilnius, Lietuva: 11. https://www.lma.lt/uploads/BIOATEITIS%20prane%C5%A1im%C5%B3%20tez%C4%97s_2022.pdf.
 2. Žvirgždas J., Paškevičius A., Petrovas S., Iljasevičius K., Galginienė I. 2021. Naftą oksiduojančių mikroorganizmų atranka ir pritaikymas užteršto dirvožemio biologiniam valymui – 10-oji jaunųjų mokslininkų konferencija Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai, lapkritis 18, Vilnius, Lietuva: 28.
  http://www.lma.lt/uploads/LMA%20leidyba/Jaunieji%20mokslininkai%20-%20%C5%BEem%C4%97s%20%C5%ABkio%20pa%C5%BEangai.%20Prane%C5%A1im%C5%B3%20tez%C4%97s_2021.pdf.
 3. Žvirgždas J., Paškevičius A., Iljasevičius K., Galginienė I. 2020. Naftą oksiduojančių mikroorganizmų atranka efektyviam jos produktų skaidymui – 13-oji jaunųjų mokslininkų konferencija Bioateitis: gamtos ir gyvybės mokslų perspektyvos, gruodis 4, Vilnius, Lietuva: 7.
  https://www.lma.lt/uploads/news/id1049/LMA_BIOATEITIS_gamtos%20ir%20gyvybes%20mokslu%20perspektyvos_programa-pranesimu%20tezes-taisytos.pdf
×