Moksliniai interesai

Morfologiniai Lietuvoje augančių rykštenių (Solidago L.) rūšių tyrimai, invazinių rykštenių poveikio vietinėms augalų bendrijoms įvertinimas, analizuojant laukelių aprašymus, tėvinių rūšių požymių perdavimas tarprūšiniam hibridui tiriamas, atliekant morfologinę ir genetinę analizę.

Disertacijos anotacija

Kanadinė rykštenė (Solidago canadensis L.) ir vėlyvoji rykštenė (S. gigantea Aiton) yra kilusios iš Šiaurės Amerikos. Lietuvoje ir kitose Europos šalyse jos pradėtos auginti kaip dekoratyviniai augalai. Ilgainiui šios rykštenės pradėjo nekontroliuojamai plisti gamtoje ir išstumti vietines rūšis, formuodamos aukštus tankius sąžalynus. Jos paskelbtos invazinėmis rūšimis. Be to, kanadinė rykštenė užima panašias buveines kaip ir vietinė rykštenių rūšis, paprastoji rykštenė (S. virgaurea L.). Neretai paprastoji ir kanadinė rykštenė auga kartu ir kryžminasi. Šio kryžminimosi metu susidariusios hibridinės rykštenės (S. x niederederi Khek) gali kryžmintis tiek tarpusavyje, tiek su tėvinėmis rūšimis. Dėl to kyla grėsmė paprastosios rykštenės genofondui.
Šio darbo tikslas – įvertinti invazinių rykštenių poveikį vietinėms augalų rūšims ir bendrijoms. Tyrimo metu lyginama augalų rūšinė sudėtis ir gausumas kanadinės ir didžiosios rykštenės sąžalynuose ir gretimuose ploteliuose, kur šių invazinių augalų nėra. Taip pat atliekami paprastosios ir kanadinės rykštenės bei jų hibridų genetiniai tyrimai.

  1. Karpavičienė B., Radušienė J, Viltrakytė J. 2015: Distribution of Two Invasive Goldenrod Species Solidago canadensis and S. gigantea in Lithuania.  ̶ Botanica Lithuanica, 21(2), 125 ̶ 132 p.

Tarptautinėse mokslinėse konferencijose:

  1. Karpavičienė, J. Danilovienė, R. Vykertaitė. Comparison of autotoxic effects of Solidago species. Open readings. Vilnius, 2019.

Nacionalinėse mokslinėse konferencijose:

  1. Viltrakytė, J. Radušienė, B. Karpavičienė. Invazinių rykštenių rūšių geografinis ir ekologinis paplitimas Lietuvoje. Stendinis pranešimas LMT projekto „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“ studentų mokslinės praktikos ataskaitinėje konferencijoje, Vilnius, 2013.
  2. Viltrakytė, B. Karpavičienė. Solidago x niederederi paplitimo ir generatyvinio dauginimosi galimybių tyrimai. Žodinis pranešimas LMT projekto „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“ studentų mokslinės praktikos ataskaitinėje konferencijoje, Vilnius, 2014.
  3. Danilovienė, R. Kuprienė. Margalapės aktinidijos (Actinidia kolomikta Maxim.) organogenezės indukcija in vitro. Žodinis pranešimas studentų mokslinėje konferencijoje „Jaunasis mokslininkas 2017“, Kaunas, 2017.
×