Doc. dr. Julius Taminskas

Laboratorijos vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas

Moksliniai interesai

Hidrologija, karsto hidrologija, šlapynių hidrologija, hidrometeorologija, ekohidrologija, biologinės įvairovės išsaugojimas ir kraštovaizdžio tvarumas. Klimato kaitos poveikis rekreaciniams ištekliams. Tyrimuose naudojami nuotoliniai ir in situ tyrimo metodai.

ORCID iD icon scopus icon

×