Moksliniai interesai

Dumblių ir melsvabakterių rūšių įvairovė, biologija, ekologija; fitoplanktono bendrijų kaita aplinkos veiksnių gradiente; vandens telkinių žydėjimus sukeliančios, toksinius junginius sintetinančios melsvabakterės; svetimkraštės rūšys ir jų ekologija; melsvabakterių produkuojami toksinai ir kiti antriniai metabolitai, vandens telkinių būklės vertinimas pagal biologinius, hidrofizikinius-cheminius rodiklius, melsvabakterių ir dumblių panaudojimas biotechnologijoje.

ORCID iD icon scopus icon

×