Moksliniai interesai

Grybų, ypač lichenizuotų ir lichenofilinių taksonominiai ir ekologiniai tyrimai, mikobiotos funkcionavimo tyrimai miško ekosistemose įvairių pažaidų atveju, grybų sąsajų su įvairiais ekosistemų elementais analizė, mikobiotos apsaugos problemos, piliečių mokslo įtaka kaupiant mikologinius duomenis.

ORCID iD icon scopus icon

×