Moksliniai interesai

Vandens druskingumo ir azoto junginių įtaka gėlavandenių žuvų augimui ir elgsenai, žuvų populiacijų būklės vertinimas Kuršių mariose ir Baltijos jūroje, aplinkos būklės vertinimas pagal žuvų populiacijų indikatorius. Lietuvos ungurių populiacijos būklė, biologiniai rodikliai ir nerštinė migracija. Mėgėjiškos žvejybos poveikio žuvų populiacijoms vertinimas.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

×