Moksliniai interesai

Paukščių maliarinių parazitų specifiškumo, virulentiškumo ir identifikacijos tyrimai. Hemosporidinių parazitų genetinė įvairovė ir filogenija. PGR paremtų metodų taikymas paukščių maliarinių parazitų identifikacijai ir tobulinimas. Mikrobiotos tyrimai, genominė analizė.

Disertacijos anotacija

Tyrimų tikslas yra išsiaiškinti paukščių maliarinių parazitų populiacijų struktūrą ir jos įtaką parazito virulentiškumui bei ištirti eksperimentiškai užkrėstų paukščių ir vektorių žarnyno mikrobiotos sudėtį ir pokyčius infekcijos metu.
Uždaviniai:
⁻ Nustatyti maliarinių parazitų genetinę struktūrą (daugiakloniškumą) natūraliai užkrėstuose paukščiuose.
⁻ Ištirti maliarinių parazitų daugiakloniškumo pokytį infekcijos metu ir įtaką parazito virulentiškumui.
⁻ Įvertinti paukščių maliarinių parazitų poveikį šeimininko žarnyno mikrobiotai.
⁻ Nustatyti paukščių maliarinių parazitų poveikį vektorių žarnos mikrobiotai.
⁻ Įvertinti vektoriaus žarnos mikrobiotos reikšmę paukščių maliarinių parazitų sporogoniniam vystymuisi.

ORCID iD icon scopus icon

 1. 2020-01-13 – 2020-07-17. Stažuotė Lundo universitete (Švedija) pagal ERASMUS+ programą. Stažuotės metu išklausiau 10 savaičių trukmės Molekulinės ekologijos ir evoliucijos kursą ir atlikau praktiką Lundo universiteto Molekulinės ekologijos ir evoliucijos laboratorijoje, kurios metu išmokau taikyti naujus molekulinius metodus, naudojamus hemosporidinių parazitų tyrimuose.
 2. 2021-09-14 – 2021-10-13. Stažuotės Prancūzijos nacionaliniame žemdirbystės, maisto ir aplinkos moksliniame institute išmokti ir įsisavinti po sekoskaitos gautų genominių duomenų analizės metodai, naudojant bioinformatines programas.

 

Tarptautinėse mokslinėse konferencijose:

 1. Aželytė, J., Platonova, E., Bensch, S., Hellgren, O., Palinauskas, V. „A comparative analysis of the dynamics of Plasmodium relictum (GRW4) development in single and mixed infections“ (Lyginamoji Plasmodium relictum (GRW4) vystymosi dinamikos analizė viengubos ir mišrios infekcijos metu). Žodinis pranešimas pristatytas tarptautinėje konferencijoje International Online Conference on Blood Parasites of Wildlife (Tarptautinė virtuali laukinės gamtos kraujo parazitų konferencija), 2020-09-14 – 09-15, Bylefeldas, Vokietija.
 2. Aželytė, J., Platonova, E., Bensch, S., Hellgren, O., Palinauskas, V. „A new protocol to distinguish morphologically identical avian malaria parasites in co-infection“ (Naujas protokolas atskirti morfologiškai identiškus paukščių maliarinius parazitus koinfekcijose).  Žodinis pranešimas pristatytas tarptautinėje virtualioje konferencijoje The 9th Conference of the Scandinavian-Baltic Society for Parasitology (CSBSP9) (9-oji tarptautinė Skandinavijos–Baltijos parazitologų draugijos konferencija), 2021-04-21 – 04-23, Vilnius, Lietuva. http://sbsp.eu.
 3. Platonova, E., Aželytė, J., Iezhova, T., Ilgūnas, M., Mukhin, A., Palinauskas, V. „Experimental study on development and virulence of tropical avian malaria parasite Plasmodium collidatum (genetic lineage pFANTAIL01) in a local European bird species“ (Tropinio parazito Plasmodium collidatum (linija pFANTAIL01) vystymosi ir virulentiškumo eksperimentinis tyrimas vietinėse Europos paukščių rūšyse). Žodinis pranešimas pristatytas tarptautinėje virtualioje konferencijoje The 9th Conference of the Scandinavian-Baltic Society for Parasitology (CSBSP9) (9-oji tarptautinė Skandinavijos–Baltijos parazitologų draugijos konferencija), 2021-04-21 – 04-23, Vilnius, Lietuva. http://sbsp.eu.
 4. Aželytė, J., Bernotienė, R., Palinauskas, V., Platonova, E., Šengaut, J., Žiegytė, R. „Experimental studies on avian Plasmodium co-infections“ (Eksperimentiniai Plasmodium mišrių infekcijų tyrimai). Žodinis pranešimas pristatytas tarptautinėje konferencijoje 5th International Conference on Malaria and Related Haemosporidian Parasites of Wildlife (5-oji tarptautinė konferencija: Maliariniai parazitai ir kitos jiems giminingos hemosporidijos laukinėje gamtoje), 2022-09-05 – 09-08, Bylefeldas, Vokietija. https://www.uni-bielefeld.de/fakultaeten/biologie/forschung/veranstaltungen/malariaconference/.
 5. .Aželytė, J., Bernotienė, R., Palinauskas, V., Platonova, E., Šengaut, J., Žiegytė, R. „Avian Plasmodium co-infections: development and induced disease“ (Paukščių Plasmodium mišrios infekcijos: vystymasis ir sukeliamos ligos). Stendinis pranešimas pristatytas tarptautinėje konferencijoje 15th International Congress of Parasitology (ICOPA2022) (15-asis tarptautinis parazitologų kongresas (ICOPA2022)), 2022-08-21 – 08-26, Kopenhaga, Danija. https://icopa2022.org.
 6. Aželytė, J., Cabezas-Cruz, A., de la Fuente, J., Mateos-Hernandez, L., Obregon, D., Palinauskas, V., Wu-Chuang, A. „Can gut microbiota enhance immunity against avian malaria?“ (Ar gali žarnyno mikrobiota paveikti imunitetą prieš paukščių maliariją?). Stendinis pranešimas pristatytas tarptautinėje konferencijoje 5th International Conference on Malaria and Related Haemosporidian Parasites of Wildlife (5-oji tarptautinė konferencija: Maliariniai parazitai ir kitos jiems giminingos hemosporidijos laukinėje gamtoje), 2022-09-05 – 09-08, Bylefeldas, Vokietija. https://www.uni-bielefeld.de/fakultaeten/biologie/forschung/veranstaltungen/malariaconference/
 7. Aželytė, J., Cabezas-Cruz, A., Mateos- Hernandez, L., Maye, J., Obregon, D., Palinauskas, V., Platonova, E., Žiegytė, R., Wu-Chuang, A. „Microbiota modulation reduces Plasmodium relictum infection in mosquitoes Culex quinquefasciatus” (Mikrobiotos moduliacija sumažina Plasmodium relictum infekciją Culex quinquefasciatus uoduose)“. Žodinis pranešimas pristatytas tarptautinėje konferencijoje 15th International Congress of Parasitology (ICOPA2022) (15-asis tarptautinis parazitologų kongresas (ICOPA2022)), 2022-08-21 – 08-26, Kopenhaga, Danija. https://icopa2022.org.
 8. Aželytė, J., Iezhova, T., Ilgūnas, M., Mukhin, A., Palinauskas, V., Platonova, E. „Experimental study on development of tropical-origin Plasmodium collidatum (lineage pFANTAIL01)“ (Tropinio parazito Plasmodium collidatum (linija pFANTAIL01) vystymosi eksperimentinis tyrimas). Stendinis pranešimas pristatytas tarptautinėje konferencijoje 5th International Conference on Malaria and Related Haemosporidian Parasites of Wildlife (5-oji tarptautinė konferencija: Maliariniai parazitai ir kitos jiems giminingos hemosporidijos laukinėje gamtoje), 2022-09-05 – 09-08, Bylefeldas, Vokietija. https://www.uni-bielefeld.de/fakultaeten/biologie/forschung/veranstaltungen/malariaconference/.

Nacionalinėse mokslinėse konferencijose:

 1. Aželytė, J., Cabezas-Cruz, A., Mateos- Hernandez, L., Maye, J., Obregon, D., Palinauskas, V., Platonova, E., Žiegytė, R., Wu-Chuang, A. „Uodų mikrobiotos įtaka paukščių maliarinių parazitų sporogonijai“. Žodinis pranešimas pristatytas nacionalinėje 15-ojoje Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Bioateitis: gamtos ir gyvybės mokslų perspektyvos“. 11.24, Vilnius, Lietuva. https://www.lma.lt/uploads/LMA%20leidyba/BIOATEITIS%20prane%C5%A1im%C5%B3%20tez%C4%97s_2022.pdf

 

×