Moksliniai interesai

Archeologiniai Baltijos regiono bronzos ir geležies amžiaus gyvenviečių, jų aplinkos ir ekonomikos tyrimai, archeobotaninių (augalų makroliekanų analizė, AMS 14C datavimas, lengvųjų stabiliųjų δ13C ir δ15N izotopų analizė) ir geoinformacinių metodų taikymas Lietuvos archeologijoje.

ORCID iD icon scopus icon

×