Moksliniai interesai

Vandens bestuburiai gyvūnai – vėžiagyviai, vabzdžiai, moliuskai, vėžiagyvių gyvenimo ciklų ir strategijų evoliucija, biologinės invazijos, adaptacijos fiziologiniai ir molekuliniai aspektai, gyvūnų stechiometrija ir trofinės sąveikos, stabiliųjų izotopų panaudojimas biotos tyrimuose, biotiniai hidroekosistemų būklės vertinimo metodai.

ORCID iD icon scopus icon Scholar icon

×