Dr. Kęstutis Jokšas

Laboratorijos vadovas, vyresnysis mokslo darbuotojas

Moksliniai interesai

Geoekologija, sedimentologija, hidrogeochemija, gamtinės aplinkos rodiklių ir procesų tyrimas bei analizė, jūros vandens storymės ir dugno nuosėdų užterštumo vertinimas. Pavojingos taršos medžiagos aplinkoje.

ORCID iD icon scopus icon

×