Moksliniai interesai

Žinduolių biologija ir ekologija (įvairovė, gausumas, trofinė niša); graužikų (pelių, pelėnų) ir vabzdžiaėdžių (kirstukų) morfometrija (klimato kaitos įtaka, geografiniai kitimo trendai, galimybė apibūdinti rūšis iš nepilnų kaukolių); automobilių ir laukinių gyvūnų susidūrimų tyrimai; visuomenės nuomonės tyrimai (socioekologija); smulkiųjų žinduolių populiacijos pavasarinių potvynių užliejamose pievose ir didžiųjų kormoranų kolonijos paveiktoje teritorijoje; stabiliųjų izotopų tyrimai, vertinant žinduolių mitybinę nišą; antropogenizuotų ir komensalinių teritorijų smulkiųjų žinduolių ekologija.

ORCID iD icon scopus icon  Scholar icon sciprofiles icon

×