Moksliniai interesai

Žinduolių biologija ir ekologija (įvairovė, gausumas, trofinė niša); Graužikų (pelių, pelėnų) ir vabzdžiaėdžių (kirstukų) morfometrija (klimato kaitos įtaka, geografiniai kitimo trendai, galimybė apibūdinti rūšis iš nepilnų kaukolių); Automobilių ir laukinių gyvūnų susidūrimų tyrimai; Visuomenės nuomonės tyrimai (socio-ekologija); Smulkiųjų žinduolių populiacijos pavasarinių potvynių užliejamose pievose ir didžiųjų kormoranų kolonijos paveiktoje teritorijoje; Stabiliųjų izotopų tyrimai žinduolių mitybinės nišos vertinime; Antropogenizuotų ir komensalinių teritorijų smulkiųjų žinduolių ekologija.

ORCID iD icon scopus icon  Scholar icon sciprofiles icon

×