Moksliniai interesai

Citogenetiniai, biocheminiai ir hematologiniai biožymenys, biožymenų atsakų analizė bioindikatoriniuose organizmuose, aplinkos taršos, jūrinių ir gėlavandenių vandens telkinių būklės ir (ar) kokybės vertinimas, ilgalaikis monitoringas, įvairių stresorių indukuoto poveikio nustatymas, taikant geno- ir citotoksinius parametrus pasirinktuose bioindikatoriniuose organizmuose in situ ar laboratorinėmis sąlygomis.

scopus icon

×