Doc. dr. (HP) Linas Balčiauskas

Laboratorijos vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas

Moksliniai interesai

Kanopinių, pusiau vandens, plėšriųjų ir smulkiųjų žinduolių ekologija, nykstančios rūšys, stambieji plėšrūnai, erdvinis pasiskirstymas, buveinių analizė, populiacijų valdymas ir kompiuterinis modeliavimas, biologinė įvairovė ir ekologinė įvairovė, kelių ekologija, žinduolių socioekonominiai aspektai.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon ResearchGate icon Scholar icon sciprofiles icon

×