Leidiniai

 1. Balčiauskas L., Baranauskas K., Ferenca R., Gudžinskas Z., Gurskas A., Ivinskis P., Kesminas V., Ložys L., Rimšaitė J. (sudarytoja), Sinkevičienė Z., Staponkus R., Steponėnas A., Trakimas G., Virbickas T., 2016. Europos bendrijos svarbos rūšių monitoringo metodikos. Žinduoliai, žuvys, varliagyviai, ropliai, moliuskai, vabzdžiai ir augalai. Vilnius: Gamtos tyrimų centras, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. 404 p. UDK 502:599(4), Eu39
 2. Jedrzejewski, W., Jedrzejewska, B., Andersone-Lilley, Z., Balciauskas, L., Mannil, P., Ozolins, J., Sidorovich, V. E., Bagrade, G., Kubarsepp, M., Ornicans, A., Nowak, S., Pupila, A., Zunna, A. 2010. Synthesizing wolf ecology and management in Eastern Europe: similarities and contrasts with North America / The world of wolves: new perspectives on ecology, behaviour and management / ed. by M. Musiani, L. Boitani, P.C. Paquet. – University of Calgary Press. P. 207-233.
 3. Andersone-Lilley, Ž., Balčiauskas, L., Ozoliņš, J., Randveer, T., Tönisson, J. 2010. Ungulates and their management in the Baltics (Estonia, Latvia and Lithuania). In: European ungulates and their management in the 21st century. Ed. by M. Apollonio, R. Andersen, R. Putman. – Cambridge: Cambridge University Press, P. 103–128.
 4. Arbačiauskas, K., Balčiauskas, L., Baltrūnaitė, L., Baranauskas, K., Ivinskis, P., Juškaitis, R., Kesminas, V., Kurlavičius, P., Ložys, L., Naruševičius, V., Rakauskas, V., Repečka, R., Rimšaitė, J., Skujienė, G., Stanevičius, V., Steponėnas, A., Trakimas, G., Ulevičius, A., Vaivilavičius, G., Virbickas., T. 2009. Gyvūnijos monitoringo metodai. Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, Vilnius. 163 p.
 5. Balčiauskas, L. 2004. Sausumos ekosistemų tyrimo metodai. I dalis. Gyvūnų apskaitos. VUL. 183 p.
 6. Švažas, S., Kozulin, A., Grishanov, G., Rašomavičius, V., Raudonikis, L., Baichorov, V., Skuratovich, A., Balčiauskas, L., Grishanov, D. 2003. Important transboundary Belarusian-Lithuanian and Lithuanian – Russian Wetlands. VUEI & “OMPO Vilnius” Publishers, Vilnius. 96 p.
 7. Baleišis, R., Bluzma, P., Balčiauskas, L. 2003. Lietuvos kanopiniai žvėrys. 3 leidimas, Vilnius, Akstis. 216 p.
 8. Linnell, J.D.C., Andersen, R., Andersone, Ž., Balčiauskas, L. ir kt. 2002. The fear of wolves: A review of wolf attacks on humans. NINA Oppdragsmelding 731, NINA NIKU Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. 65 p.
 9. Volodka, H., Balčiauskas, L. 2001. Lietuvos gamtinė aplinka. Mokomoji knyga. 158 p.
 10. Švažas, S., Drobelis, E., Balčiauskas, L., Raudonikis, L. 2000. Svarbios Lietuvos pelkės ir seklūs vandenys. “OMPO Vilnius”, Vilnius. 163 p.
 11. Švažas, S., Drobelis, E., Balčiauskas, L., Raudonikis, L. 1999. Important wetlands in Lithuania. “OMPO Vilnius”, Vilnius. 192 p.
 12. Balčiauskas, L., Trakimas, G., Juškaitis, R., Ulevičius, A., Balčiauskienė, L. 1999. Lietuvos žinduolių, varliagyvių ir roplių atlasas. Antras papildytas leidimas.  [Atlas of Lithuanian mammals, amphibians and reptiles. 2nd ed]. ISBN 9986-759-07-2. 1999. Vilnius. 120 p
 13. Balčiauskas, L. Lithuania, p. 16 and contribution to maps. In: A.J. Mitchell-Jones et al., 1999.The Atlas of European mammals. Academic Press, San Diego. 484 p.
 14. Baleišis, R., Bluzma, P., Balčiauskas, L. Lietuvos kanopiniai žvėrys. 1998, antras leidimas. 219 p.
 15. Balčiauskas, L.., Trakimas, G., Juškaitis, R., Ulevičius, A., Balčiauskienė, L. 1997. Lietuvos žinduolių, varliagyvių ir roplių atlasas. Vilnius. 112 p.
 16. Švažas, S., Žalakevičius, M., Drobelis, E., Balčiauskas, L. 1996. Svarbios Lietuvos pelkės ir seklūs vandenys. Vilnius, Akstis. 49 p.
 17. Baleišis, R., Bluzma, P., Balčiauskas, L. 1987. Lietuvos kanopiniai žvėrys. V. 199 p.
×