Dr. Linas Ložys

Laboratorijos vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas

Moksliniai interesai

Vandens faunos populiacijų tyrimai, populiacijų gausumo dinamikos ir mitybinių ryšių tyrimai; žuvų išteklių vertinimas; tyrimai žuvininkystei valdyti, su žuvininkyste susiję konfliktai ir jų socioekonominiai aspektai; invazinių žuvų rūšių tyrimai; žuvų bendrijų tyrimai ekologinės vandens telkinių būklei vertinti; klimato kaitos poveikis žuvų bendrijoms; vandens druskingumo ir įtaka gėlavandenių žuvų augimui ir elgsenai; ungurių populiacijos būklė Lietuvoje ir visame paplitimo areale; otolitų mikrochemijos taikymas žuvų migracijoms suprasti.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

×