Dr. Linas Ložys

Laboratorijos vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas

Moksliniai interesai

Vandens faunos populiacijų tyrimai, populiacijų gausmo dinamikos bei mitybinių ryšių tyrimai; žuvų išteklių vertinimas; tyrimai žuvininkystės valdymui, su žuvininkyste susiję konfliktai ir jų socioekonominiai aspektai; invazinių žuvų rūšių tyrimai; žuvų bendrijų tyrimai ekologinės vandens telkinių būklės vertinimui; klimato kaitos poveikis žuvų bendrijoms; vandens druskingumo bei įtaka gėlavandenių žuvų augimui ir elgsenai; ungurių populiacijos būklė Lietuvoje ir visame paplitimo areale; otolitų mikrochemijos taikymas žuvų migracijų supratimui.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

×