Moksliniai interesai

Mikromicetų ekologija, fiziologija, Penicillium genties grybų ir juos lydinčių mikromicetų paplitimas ant įvairių substratų, šių mikromicetų biologiniai ypatumai. Mikromicetų dalyvavimas įvairių sintetinių ir natūralių substratų degradacijos procesuose, jų jautrumo sunkiesiems metalams ir kitoms medžiagoms tyrimai, aktyvių padermių-biodestruktorių paieška. Mikromicetų jautrumo fungicidinio poveikio medžiagoms nustatymas. Įvairių grupių bakterijų paplitimo dirvožemyje ir kituose substratuose tyrimai, naujai kuriamų medžiagų antibakterinio ir antigrybinio poveikio įvertinimas.

ORCID iD icon scopus icon

×