Moksliniai interesai

Dendrochronologija, paleontologija, ekologija, naujausios mokslinės technologijos, biologinės įvairovės adaptacinių mechanizmų taikomieji tyrimai, aplinkos apsauga, darnus vystymasis, klimato kaitos įtaka visuomenės sveikatai.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

×