Moksliniai interesai

Bitininkystė ir bičių produktai. Bičių šeimų gyvybingumo ir produktyvumo vertinimas skirtingose ekologinėse aplinkose.

Disertacijos anotacija

Medunešės bitės (Apis mellifera) yra gyvybiškai svarbi daugelio ekosistemų dalis, o miesto bitininkystė yra auganti iniciatyva, turinti didelę įtaką tiek ekologinei, tiek socialinei aplinkai. Be bičių produktų bitės teikia nenuginčijamą naudą apdulkinant augalus, todėl neabejotinai šie vabzdžiai yra naudingi ir urbanizuotose teritorijose. Vis labiau populiarėjanti bitininkystė urbanizuotose teritorijose kol kas neturi gilių tradicijų, todėl kyla iššūkių, kuriems reikalingas mokslinis pagrindimas kaip tvariai tą daryti. Žemės ūkio gamyboje bitininkystė be medaus duoda ir nenuginčijamą naudą apdulkinant augalus, todėl galima teigti, kad šie vabzdžiai yra naudingi ir urbanizuotose teritorijose.
Disertacinio tyrimo tikslas – nustatyti bitininkavimo urbanizuotose teritorijose ypatumus, išskiriant teigiamus ir neigiamus urbanizuotos aplinkos veiksnius, darančius poveikį bičių šeimai ir leidžiančius sėkmingai bitininkauti urbanizuotose teritorijose.
Planuojami tokie tyrimo uždaviniai:
1. Mokslinės literatūros analizės pagrindu nustatyti bitininkystės urbanizuotose teritorijose privalumus ir trūkumus.
2. Suformuoti bičių šeimų gyvybingumo vertinimo metodiką, apimančią bičių šeimų būklės vertinimo, ekto- ir (ar) endoparazitų tyrimo bičių šeimose ir bičių produktų tyrimus.
3. Atlikti bičių šeimų laikymui pasirenkamų teritorijų aplinkos vertinimą, pasirenkant konkrečias vietas urbanizuotose, natūraliose ir agroteritorijose bitynams suformuoti.
4. Suformuoti dviejų Apis mellifera porūšių vienodo stiprumo bičių šeimų grupes, apgyvendinti šias šeimas pasirinktose tyrimo zonose ir vykdyti jų stebėseną.
5. Atlikti gautų duomenų analizę, nustatyti bitininkystės urbanizuotose teritorijose ypatumus, parengti tyrimo išvadas.

Planuojami rezultatai: nustatyti bitininkystės privalumai ir trūkumai urbanizuotose teritorijose, išplėtota bičių šeimų gyvybingumo vertinimo metodika, pasirinkti bičių porūšiai konkretiems tyrimams, sukurta ir įrengta tyrimams reikalinga tyrimų techninė bazė, atlikta duomenų analizė ir įvertinti bitininkavimo ypatumai.

1. Skulskis M., Juodvalkis D., Mažeika M. 2017. Diagnostics of Mercedes Benz W212 engine OM 651.924 with different equipment. Transport means 2017 (ISSN: 1822-296X),: proceedings of the 21st international scientific conference, September 20–22, 2017, Pt. 3. p. 714–717.
2. Skulskis M., Juodvalkis D., Mažeika M. 2017. Diagnostics of Mercedes Benz W211 variklio OM 646.820 with different equipment. Engineering and educational technologies (ISSN 2029-9303), 2017 Nr.1.
3. Skulskis M., Starevicius M. 2013. Car traffic intensity and flow research in Vilnius city. 12h Youth research conference „Mechanical engineering – 2013“ (ISSN 2335-8815), Kaunas, Technology University, 2013  May 17, p. 147–152.

×