Moksliniai interesai

Baltąjį puvinį sukeliančių grybų tyrimai, miceliniai gaminiai, lakūs organiniai junginiai, organinių junginių tyrimai naudojant dujų ir skysčių chromatografiją. Graužiančių vabzdžių įtaka miceliniams gaminiams, jų apsauga.

Disertacijos anotacija

Užaugintų ir pagamintų micelinių gaminių saugumo įvertinimas šiuo metu dar tik pradinėse stadijose, tiriama ar gaminiai neskleidžia kenksmingų lakių medžiagų ar nesusidaro mikotoksinai, alergenai ir kt (Jeroen and Han, 2022). Kalbant apie gaminių ilgaamžiškumą taipogi nėra detaliai ištyrinėtos apsaugos priemonės nuo jau pagamintais miceliniais gaminiais mintančių vabzdžių, atmosferos poveikio, įvairių gaminius ardančių mikrogrybų ir t.t. Biokompozitinių medžiagų auginimo procese nėra detaliai ištyrinėtos sąveikos tarp kitų „draugiškų“ mikroorganizmų (mikroorganizmų kompleksų) išskiriančių medžiagas galinčias padėti grybienai geriau augti ant kietų organinių substratų.
Užduotys:
1. Atrinkti ir įvertinti potencialias grybų rūšis biokompozitinių medžiagų grybienos pagrindu gamybai.
2. Optimizuoti auginimo sąlygas pasirinktoms rūšims.
3. Užauginti atrinktų rūšių biokompozitų mėginius pasirinktiems fizikiniams ir cheminiams tyrimams.
Potencialių naujų ir neaprašytų grybų rūšių biokompozitų moksliniai tyrimai: lakių organinių medžiagų tyrimai dujų chromatografu, mikotoksinų tyrimai skystiniu chromatografu, stipruminių sąvybių įvertinimas (gniuždymas, lenkimas, tempimas), garso ir termoizoliacinių savybių tyrimai, biodegradacijos tyrimai ir santykio su kitais mikroorganizmais tyrimai.

×