Leidiniai

Tarptautinių leidyklų leidiniai

Borzenkova, I., Zorita, E., Borisova, O., Kalnina, L., Kisielienė, D., Koff, T., Kuznetsov, D., Lemdahl, G., Sapelko, T., Stančikaitė, M., Subetto, D. 2015. Climate change during the Holocene: (past 12,000 years) / Second assessment of climate change for the Baltic Sea basin. Heidelberg [etc.]: Springer, 2015. P. 25-49

 

Nacionalinių leidyklų leidiniai

Stančikaitė M. 2013. Archeobotaniniai tyrimų metodai: augalų mikroliekanų (mikrobotaninė) analizė. Metodai Lietuvos archeologijoje: mokslas ir technologijos praeičiai pažinti. Vilnius, p. 329–349.

Stančikaitė M. 2013. Palinologiniai tyrimai. Metodai Lietuvos archeologijoje: mokslas ir technologijos praeičiai pažinti. Vilnius, p. 350–365.

Stančikaitė M., Šeirienė V., Kisielienė D., Taminskas J., Mažeika J., Gryguc G. 2013. Mires and lakes – key sites for the postglacialpalaeoenvironmental investigations in Lithuania : old questions and new answers. Bog and Lake Research in Latvia. Rīga, p. 56–61.

Stančikaitė M., Kisielienė D., Šeirienė V. 2012. Palaeobotanical investigations in Lithuania: old traditions and new approaches. Archaeological investigations in independent Lithuania, 1990–2010. Vilnius, p. 416–419.

 

×