Dr. Mindaugas Dagys

Laboratorijos vadovas, vyresnysis mokslo darbuotojas

Moksliniai interesai

Jūros ir vandens paukščių, plėšrių paukščių bei agrokraštovaizdžio paukščių ekologija, antropogeninis poveikis paukščiams, populiacijų dinamika, migracijos, buveinių naudojimas perimvietėse ir žiemavietėse. Telemetriniai paukščių judėjimo – migracijų, buveinių naudojimo, skrydžio energetikos tyrimai pasitelkiant palydovinius bei GPS-GSM paukščių nuotolinio sekimo siųstuvus. Retų ir saugomų paukščių rūšių inventorizacija, monitoringas, paukščiams svarbių teritorijų identifikavimas, paukščių apsaugos priemonių planavimas.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

×