Leidiniai

Subkaitė M., Jukonienė I. (2018) Briologinis aspektas XX a. pradžios Lietuvos pelkių tyrimuose. In: Briologiniai archyvai – Lietuvos mokslo ir gamtos istorijos paveldas. Vilnius, 89−108.

Subkaitė M., Jukonienė I. (2018) Herbariumo rinkinių svarba saugomų teritorijų florai patikslinti. Žuvinto rezervato brioflora. In: Briologiniai archyvai – Lietuvos mokslo ir gamtos istorijos paveldas. Vilnius, 153−168.

×