Moksliniai interesai

Tyrimų sritis: smulkiųjų žinduolių parazitų tyrimai, parazitų bendrijų ekologija. Ektoparazitų identifikavimas remiantis morfologiniais požymiais bei kraujo protistų aptikimas ir identifikavimas naudojant molekulinius tyrimų metodus. Miegapelių mitybos tyrimai.

ORCID iD icon scopus icon

×