Dr. Nijolė Kazlauskienė

Laboratorijos vadovė, vyresnioji mokslo darbuotoja

Moksliniai interesai

Žuvų ekologinė fiziologija, žuvų fiziologija, ekotoksikologija, žuvų embriologija, aplinkotyra. Tiria skirtingos cheminės prigimties teršalų, jų mišinių, nuotekų toksiškumą, gamtinių vandenų užterštumą biologiniais (biotestavimo) metodais, naudojant kaip test-objektą žuvis ankstyvoje ontogenėzėje. Vykdo specifinių/nespecifinių fiziologinių biožymenų, jautrių test-funkcijų paiešką, analizuoja biologinių efektų specifiką, aiškinasi toksinio poveikio fiziologinius ir adaptacinius mechanizmus.

×