Moksliniai interesai

Žuvų ekologinė fiziologija, žuvų fiziologija, ekotoksikologija, žuvų embriologija, aplinkotyra. Tiria skirtingos cheminės prigimties teršalų, jų mišinių, nuotekų toksiškumą, gamtinių vandenų užterštumą biologiniais (biotestavimo) metodais, naudojant kaip testobjektą žuvis ankstyvoje ontogenėzėje. Vykdo specifinių / nespecifinių fiziologinių biožymenų, jautrių testfunkcijų paiešką, analizuoja biologinių efektų specifiką, aiškinasi toksinio poveikio fiziologinius ir adaptacinius mechanizmus.

×