Moksliniai interesai

Pagrindinės tyrimų kryptys apima vabzdžių ekologiją ir bendrijų ekologiją. Pagrindinė tiriama taksonominė grupė – žygiai (Carabidae). Tyrimais koncentruojamasi į įvairius antropogeninius poveikius vabzdžių įvairovei ir atskiroms jų rūšims. Tyrimų temos apima išsaugojimo biologiją, atkūrimo ekologiją, landšaftų ir urbanistinę ekologiją, biologinę įvairovę ir vabzdžių fiziologiją. Tyrimais siekiama atskleisti integruotą bendrijų / ekosistemų formavimosi, funkcionavimo ir atsako į antropogenines veiklas vaizdą bei suteikti praktines ekosistemų restauravimo ir išsaugojimo žinias. Iki šiol bendradarbiaujant su įvairių šalių kolegomis, buvo tirtos fundamentiškai skirtingos ekosistemos (borealiniai ir nemoraliniai miškai, pelkės, pievos, miesto ekosistemos, agrocenozės) ir organizmų grupės (vabzdžiai, vorai, augalai, grybai). Šiuo metu esu pagrindinis tyrėjas savo asmeniniame projekte, kuriuo bandome atskleisti, koks yra pesticidų naudojimo agrocenozėse poveikis žygių (Carabidae) mitybinėms sąlygoms, fiziologijai ir įvairovei.

ORCID iD icon scopus icon Scholar icon

×