Moksliniai interesai

Tipuloidinių dvisparnių vabzdžių taksonomiją, sistematika, filogenija ir lyginamoji morfologija (Insecta, Diptera, Tipulidae).

ORCID iD icon scopus icon zoobank icon

×