Moksliniai interesai

Vykdomų tyrimų tikslas – ištirti gyvūnuose randamų, per maistą užkrečiamų parazitų genetines, morfologines ir ekologines ypatybes bei įvertinti gyvūnų populiacijų genetinę įvairovę ir struktūrą biologinės įvairovės, vienos sveikatos koncepcijos ir aplinkosaugos kontekste.
Tyrimus apima Sarcocystis genties parazitų identifikacija ir diagnostikos metodikų kūrimas įvairiuose mėginiuose: tarpinių šeimininkų raumeniniuose, smegenų ir kraujo pavyzdžiuose, galutinių šeimininkų plonajame žarnyne ir aplinkos mėginiuose. Taip pat tyrimų metu vertinamos laukiniuose ir naminiuose paukščiuose ir žinduoliuose aptinkamų parazitų ekologinės, morfologinės ir genetinės savybės, aprašomos naujos mokslui rūšys. Dar vienas iš atliekamų tyrimų uždavinių – žuvų ir paukščių populiacijų genetinės įvairovės įvertinimas, genetinės struktūros nustatymas ir evoliuciškai reikšmingų bei valdymo vienetų identifikavimas aplinkosaugos valdymo kontekste.
Mokslinių interesų laukas apima parazitologijos, populiacijų genetikos, sistematikos, filogenijos, išsaugojimo genetikos, bioinformatikos, molekulinės biologijos kryptis.
Taikomi metodai: šviesinė ir elektroninė mikroskopija, DNR išskyrimas iš įvairių biologinių šaltinių (kraujo, kepenų, raumenų, žvynų, plaukų, plunksnų, aplinkos mėginių, mikroskopinių cistų ir kt.), PGR-RFIP, rūšiai, genčiai ir šeimai specifinių ologonukleotidų parinkimas PGR tyrimams, įvairių tipų PGR, mikrosatelitų analizė, PGR produktų gryninimas, sekoskaita, statistinė analizė, bioformatinė DNR sekų ir mikrosatelitų lokusų genotipų analizė, įvertinant vidurūšinį ir tarprūšinį genetinį kintamumą, populiacijos genetinės struktūros statistinė analizė.

ORCID iD icon scopus icon

×