Moksliniai interesai

Gyvūnų, grybų ir augalų sąveikų infocheminėmis medžiagomis funkcionavimo dėsningumai, infocheminių sąveikų ekologiniai ir evoliuciniai ypatumai. Infocheminių medžiagų analitinė chemija.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

×