Moksliniai interesai

Dirvožemio nematodų cheminės ekologijos ir elgsenos tyrimai.

ORCID iD icon scopus icon

×