Moksliniai interesai

Jūros priekrantės povandeninio šlaito ir kranto zonos morfologijos ir dinamikos tyrimai, panaudojant optinio ir akustinio nuotolinio stebėjimo ir topografinių kranto matavimų duomenis; geografinėmis informacinėmis sistemomis pagrįstų algoritmų kūrimas priekrantės ir kranto dinamikos tyrimams; palydovinių vaizdų panaudojimas jūros priekrantės sėklių tyrimams; tradicinių kranto zonos tyrimų metodų modifikavimas palydoviniams vaizdams; priekrantės sėklių dinamikos tyrimai; grįžtamųjų ryšių tarp priekrantės ir kranto zonos morfologinių pokyčių tyrimai; kranto zonos tvarkymas; uosto antropogenizacijos įtaka priekrantės ir kranto morfologiniams pokyčiams; geomorfometrija; batimetriniai matavimai echolotu; procesų jūros priekrantėje ir krante kartografavimas; Baltijos jūra.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

×