Moksliniai interesai

Kosminių vaizdų naudojimas pelkių, miškų, pajūrio kraštovaizdžio tyrimuose. Šlapynių ekosistemų tyrimai, akcentuojant aukštapelkių paviršiaus ir augalijos kaitos tyrimus, ieškant sąsajų su klimato kaita ir formuluojant bendrus dėsningumus. Aplinkos pokyčių erdvėje ir laike skaičiavimai bei teritorijų palyginimai yra atliekami, derinant lauko ekspedicijų duomenis su Sentinel, Landsat, Modis ir kt. palydovų duomenimis.

scopus icon

×