Moksliniai interesai

Toksinio poveikio vandens organizmuose nustatymas po poveikio pavieniais stresoriais arba jų kompleksu, taikant biocheminius, citogenetinius ir hematologinius biožymenis.

Disertacijos anotacija

Tikslas – toksinio poveikio vandens organizmuose nustatymas po poveikio pavieniais stresoriais arba jų kompleksu, taikant biocheminius, citogenetinius ir hematologinius biožymenis.

Uždaviniai:
• Nustatyti biocheminius, citogenetinius ir hematologinius rodiklius organizmuose po poveikio stresoriumi.
• Įvertinti taikytų biožymenų dažnius tiriamuose / skirtinguose audiniuose.
• Taikomų biožymenų atsakų palyginimas skirtinguose tiriamuose organizmuose.
• Išnagrinėti taikytų biožymenų sąsajas, atsižvelgiant į naudotą stresorių ar jų kompleksą.

 

Tarptautinėse mokslinėse konferencijose:

  1. Micutaitė J., Kalcienė V., Nalivaikienė R., Rybakovas A., Butrimavičienė L. Responses of biochemical biomarkers in Unionidae molluscs from Neris river (Lithuania). 17th international conference of Life Sciences „The COINS 2022“. February-3 March 2022, Vilnius, Lithuania: 62. https://thecoins.eu/static/resources/booksofabstracts/COINS2022.pdf
  2. Micutaitė J., Kalcienė V., Nalivaikienė R., Rybakovas A., Butrimavičienė L. Biožymenų atsakai Unionidae šeimos moliuskuose, surinktuose Neries upėje. Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos organizuojamoje tarptautinėje studentų mokslinėje konferencijoje „Jaunasis tyrėjas išmaniajai visuomenei 2022“ 2022, gegužės 11 d., Šiauliai, Lietuva.
  3. Nalivaikienė R., Kalcienė V., Rybakovas A., Pūtys Ž., Višinskienė G., Butrimavičienė L. Geno- and cytotoxic responses in flounder (Platichthys flesus) from the Lithuanian coastal zone (Baltic Sea). 64th International Conference for Students of Physics and Natural Sciences „Open Readings 2021“. March 16–19. 2021. Center for Physical Sciences and Technology, Vilnius. https://www.openreadings.eu/wp-content/uploads/2021/03/Abstract_book_2021S.pdf
  4. Nalivaikienė R., Kalcienė V., Rybakovas A., Jakutait V., Butrimavičienė L. Responses of biochemical biomarkers in bivalve mussels (Unio pictorum) from Nemunas river (Lithuania). 16th international conference of Life Sciences „The COINS 2021“. March 27–30. 2021. Life Sciences Center, Vilnius University, Vilnius. https://www.thecoins.eu/static/resources/booksofabstracts/COINS2021.pdf
  5. Nalivaikienė R., Kalcienė V., Butrimavičienė L. Response of oxidative stress and neurotoxicity biomarker in Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) after exposure to six metals mixtures. OPEN Readings, 63rd International Conference for students of physics and natural sciences, March 17–20 2020 Vilnius, Lithuania. https://www.openreadings.eu/wp-content/uploads/2020/04/knyga20N.pdf
  6. Stasiūnaitė E., Čapukoitienė B., Eglinskaitė R., Stankevičiūtė M., Makaras T., Butrimavičienė L. Haemotological and biochemical indices in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) after 4, 7- and 14-days exposure with metals mixture. 62-oji tarptautinė fizinių bei gamtos mokslų studentų ir jaunųjų mokslininkų konferencija „Open Readings 2019“, kovo 19–22 d. 2019. Fizinių ir technologijos mokslų centras, Vilnius. https://www.openreadings.eu/wp-content/uploads/2019/03/abstractbook19.pdf
  7. Eglinskaitė R.,Kalcienė V., Valskys V. Toxicity assessment of Gineitiškės lake inflow and outflow using luminescent bacteria Aliivibrio fischeri. 13th international conference of Life Sciences „The COINS 2018“. 28 February – 2 March. 2018. Life Sciences Center, Vilnius University, Vilnius. https://thecoins.eu/static/resources/booksofabstracts/COINS2018.pdf
×