Moksliniai interesai

Naudojant žuvis, kaip mitybinės ontogenezės modelį, kompleksiškai ištirti nanomedžiagų (NM) poveikį žuvų žarnyno mikrobiotai, NM pernašą vandens mitybinėmis grandinėmis ir išsiaiškinti ND lemtį vandenyje, dugno nuosėdose ir organizmuose priklausomai nuo aplinkos veiksnių. Įvertinti CdSe/ZnS-COOH ir CuInS/ZnS-COOH kvantinių taškų (KT) ir Cd2+ jonų atskirai poveikį žuvų embrionams, lervoms ir mailiui. Fizikiniais-cheminiais metodais ištirti NM fotoliuminiscenciją ir jų pasiskirstymą žuvų organizme, NM struktūrą, dydį, koncentraciją, stabilumą, agregaciją, aglomeraciją, metalų akumuliaciją embrionuose, lervose ir mailiuje. Mikrobiologiniais ir molekuliniais metodais ištirti NM ir Cd2+ jonų antibakterinį aktyvumą prieš bakterijas, išskirtas iš lašišinių žuvų žarnyno, vykdyti žuvų žarnyno mikrobiotos tyrimus in vivo. Išsiaiškinti žarnyno mikrobiotos pokyčių priežastis, kurios gali sukelti disbiozę ir kelti pavojus žuvų sveikatai.

Disertacijos anotacija

Tikslas – naudojant žuvis, kaip mitybinės ontogenezės modelį, kompleksiškai ištirti nanomedžiagų (NM) poveikį žuvų žarnyno mikrobiotai, NM pernašą vandens mitybinėmis grandimis ir išaiškinti ND lemtį vandenyje, dugno nuosėdose ir organizmuose priklausomai nuo aplinkos veiksnių. Atlikus tyrimus, buvo įvertintas CdSe/ZnS-COOH ir CuInS/ZnS-COOH kvantinių taškų (KT) ir Cd2+ jonų poveikis žuvų Oncorhynchus mykiss ir Salmo trutta embrionams, lervoms ir mailiui. Fizikiniais-cheminiais metodais ištirta NM fotoliuminiscencija ir jų pasiskirstymas organizmuose, NM struktūra, dydis, koncentracija, stabilumas, agregacija, aglomeracija, metalų akumuliacija embrionuose, lervose ir mailiuje. Mikrobiologiniais ir molekuliniais metodais nustatytas KT ir Cd2+ antibakterinis aktyvumas iš lašišinių žuvų žarnyno išskirtoms bakterijoms. Izoliuotoms žarnyno bakterijoms identifikuoti, naudojant rinkinius, išskirta suminė DNR, PGR metodu pagausintas 16S rRNR genas ir atlikta jo sekoskaita. Salmo trutta žarnyno mikrobiotos tyrimui in vivo, veikiant KT, atlikta Illumina® MiSeq™ naujos kartos sekoskaita. Nustatyta, kad KT su maistu patenka į lervų (mišri mityba) / mailių (egzogeninė mityba) virškinimo sistemą. Gauti duomenys parodė, kad tirtų CdSe/ZnS-COOH ir CuInS/ZnS-COOH KT 4 nM koncentracijos po 48 val. poveikio nesukėlė statistiškai reikšmingo slopinančio poveikio izoliuotoms Salmo trutta mailiaus žarnyno bakterijoms. Nustatyta, kad žarnyno bakterijos buvo nevienodai jautrios Cd2+. Jautriausia buvo Listeria sp. (ST19) – minimalios slopinančios koncentracijos (MSK) vertės buvo 20–10 mg/l (15 ir 25° C) ir reikšmingai (p < 0,001) priklausė nuo temperatūros. Mažiausiai jautrios buvo Microbacterium sp. (ST5) – MSK vertė buvo 350 mg/l (15° C) ir  360 mg/l (25° C), ir reikšmingai (p < 0,001) priklausė nuo temperatūros. Po 7 parų poveikio CdSe/ZnS-COOH KT užterštu pašaru Salmo trutta mailiaus žarnyno mikrobiotos alfa įvairovė sumažėjo, tačiau patikimų skirtumų su kontrole nenustatyta. LEfSe algoritmas atskleidė patikimus santykinio gausumo skirtumus 28 taksonams įvairiais taksonominiais lygmenimis tarp kontrolinės grupės ir KT paveiktos grupės. Apibendrinant galima teigti, kad maitinant žuvis KT užterštu pašaru, po 7 parų reikšmingai keičiasi žarnyno mikrobiotos kai kurių taksonų santykinis gausumas: vienų skaičius reikšmingai padidėja, o kitų sumažėja. Tokie žarnyno mikrobiotos pokyčiai gali sukelti disbiozę ir kelti pavojų žuvų sveikatai.

 1. Butrimienė, R., Kalnaitytė, A., Januškaitė, E., Bagdonas, S., Jurgelėnė, Ž., Butkauskas, D., Virbickas, T., Montvydienė, D., Kazlauskienė, N. and Skrodenytė-Arbačiauskienė, V. An in vitro assay to assess the antibacterial efficacy of Cd-based, Cd free quantum dots and Cd2+ on gut bacteria from wild Salmo trutta fry. Book of Proceedings 9th International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning & Economics (CEMEPE 2022) and SECOTOX, Mykonos, Greece, June 5–9, 2022, p. 258–267 ISBN: 978-618-5494-97-1.
 2. Jurgelėnė, Ž., Butrimienė, R., Kazlauskienė, N., Montvydienė, D., Skrodenytė-Arbačiauskienė, V., Stankevičius, M., Rotomskis, R. 2020, Investigations of QDs impact on fish trophic ontogenesis. Proceedings of Conference Protection and Restoration of the Environment XV July 7–10, 2020, Kalamata, Greece http://www.preXV.civil.upatras.gr.

Tarptautinėse mokslinėse konferencijose:

 1. Butrimienė, R., Jurgelėnė, Ž., Montvydienė, D., Jokšas, K., Šemčuk, S., Kazlauskienė, N. Influence of graphene oxide on the accumulation of metals in Salmo trutta at early life stages. 3rd Baltic Biophysics Conference. October 6–7th, 2022 in the Center for Physical Sciences and Technology, Saulėtekis av. 3, Vilnius, Lithuania. P. 92 https://bbc.lbfd.lt/
 2. Kazlauskas, M., Jurgelėnė, Ž., Butrimienė, R., Kazlauskienė, N., Montvydienė, D. 2022. Risk assessment of nano- and micro-sized materials for terrestrial and aquatic ecosystems. Book of Proceedings Ninth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2022) and SECOTOX, Mykonos island, Greece, June 3 to 9. 2022, p. 239–247 ISBN: 978-618-5494-97-1
 3. Butrimienė, R., Kalnaitytė, A., Januškaitė, E., Bagdonas, S., Jurgelėnė, Ž., Butkauskas, D., Virbickas, T., Montvydienė, D., Kazlauskienė, N. and Skrodenytė-Arbačiauskienė V. An in vitro assay to assess the antibacterial efficacy of Cd-based, Cd free quantum dots and Cd2+ on gut bacteria from wild Salmo trutta fry. Book of Proceedings 9th International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning & Economics (CEMEPE 2022) and SECOTOX, Mykonos, Greece, June 5–9, 2022, p. 258–267 ISBN: 978-618-5494-97-1.
 4. Kazlauskas, M., Butrimienė, R., Montvydienė, D., Jurgelėnė, Ž., Jagminas, A., Kazlauskienė, N. 2020. Impact of magnetic nanoparticles (CoFe2O4, MnFe2O4 and Fe3O4) on Lepidium sativum Abstract book. Conference of Natural and Life sciences COINS, Vilnius 2020 m. kovo mėn. (stendinis pranešimas)
 5. Montvydienė, D., Jurgelėnė, Ž., Kazlauskas, M., Butrimienė, R., Šemčiuk, S., Makaras, T., Jokšas, K., Kazlauskienė, N. 2020. The impact of graphene oxide nanostructures on phytotoxicity of metal mixtures and metal uptake in Lepidium sativum. Abstract book. Sixth International Symposium on Green Chemistry, Sustainable Development and Circular Economy Thessaloniki, Greece, from September 20 to 23, 2020, Žodinis pranešimas (PPT online).
 6. Jurgelėnė, Ž., Montvydienė, D., Butrimienė, R., Kazlauskas, M., Šemčiuk, S., Makaras,, T., Jokšas, K., Kazlauskienė N. 2020. Influence of graphene oxide nanostructures on mitigation of metals toxicity to fish at early development Abstract book. Sixth International Symposium on Green Chemistry, Sustainable Development and Circular Economy Thessaloniki, Greece, from September 20 to 23, 2020, Žodinis pranešimas (PPT online).
 7. Jurgelėnė, Ž., Butrimienė, R., Kazlauskienė, N., Montvydienė, D., Skrodenytė-Arbačiauskienė, V., Stankevičius, M., Rotomskis, R. 2020. Investigations of QDs impact on fish trophic ontogenesis. Proceedings of conference Protecton and Restoraton of the Environment XV July 7–10, 2020, Kalamata, Greece, p. 667. http://www.preXV.civil.upatras.gr

Nacionalinėse mokslinėse konferencijose:

 1. Butrimienė, R., Skrodenytė-Arbačiauskienė, V., Montvydienė, D., Jurgelėnė, Ž., Butkauskas, D., Kazlauskienė, N. Effects of Cd based, Cd free quantum dots and Cd2+ on isolated Gut microbiota of Salmo trutta fry. Abstract book. 64th International Conference „Open Readings 2021“ March 16–19, Vilnius Lithuania. „Open Readings 2021“, March 16–19, 2021, Vilnius, Lithuania Abstract book. 04–5 P. 53. https://www.openreadings.eu/wp-content/uploads/2021/03/Abstract_book_2021S.pdf (oral presentation).
 2. Kazlauskas, M., Butrimienė, R., Montvydienė, D., Jurgelėnė, Ž., Jagminas, A., Kazlauskienė, N. Impact of magnetic nanoparticles (CoFe2O4, MnFe2O4 and Fe3O4) on Lepidium sativum ABSTRACT. Conference of Natural and Life sciences (COINS), 2020 kovas, Poster.

KITA

Lietuvos mokslinės konferencijos, renginiai, interviu ir leidiniai:

1.    Jurgelėnė, Ž., Kazlauskas, M., Butrimienė, R., Bučaitė, A. 2022. 3-oji Baltijos biofizikų konferencija https://gamtostyrimai.lt/…/3-oji-baltijos-biofiziku.. ir https://bbc.lbfd.lt/

×