Moksliniai interesai

Geocheminių procesų ir anomalijų gamtinėse ir antropogeniškai paveikiamose abiotinėse ir biotinėse aplinkose tyrimai, geocheminių parametrų sąsajų ir biogeocheminio poveikio biotai ir sveikatingumui analizė; cheminių elementų kiekių laboratorinių ir matematinės statistikos analizės metodų pritaikymas geochemijai ir biogeochemijai, naudojant visuminių analičių kiekio rentgeno fluorescencinės spektrometrijos (RFS) rezultatus; cheminės analizės (RFS) kokybės valdymas ir gerinimas; laboratorinių analizės rezultatų verifikacija; istorinių (archeologinių) gaminių ir gyvenviečių aplinkos archeogeocheminiai tyrimai (antrogeninių geocheminių srautų genezė ir kaita).

 

ORCID iD icon scopus icon

×